ENG

 

Buscar

 

contacto

Contactar con el IAC

CARTA DE LAS ASOCIACIACIONES SOBRE EL CESE DE F. GÓMEZ DE LA CUESTA, DIRECTOR DEL CASAL SOLLERIC

Después de los comunicados que firmamos la semana pasada (adjuntos más abajo): las asociaciones de ámbito estatal por un lado y las de ámbito local junto con los miembros del jurado que eligió a Fernando Gómez de la Cuesta director del Casal Solleric por otro, pidiendo explicaciones por el cese y exigiendo su restitución en el cargo, un grupo de asociaciones locales y otras de ámbito nacional que tenemos delegación allí hemos sido convocadas a una reunión para la constitución de la comisión asesora profesional para la FUNDACIÓ PALMA ESPAI D’ART que depende del mismo Ayuntamiento que protagonizó el cese. Ante esta llamada los convocados hemos contestado con esta carta:

Sr. Regidor i Sra. Directora General de Cultura i Sr. 2on Tinent Batle de Model de Ciuta

En resposta a la nova convocatòria de reunió, de dia 4 de novembre, per constituir la comissió assessora, el Sector que ha participat en les taules de treball: Associació de Crítics i Comissaris d’Art de les Illes Balears (ACCAIB), Instituto de Arte Contemporáneo (IAC), Asociación de Directores de Arte Contemporáneo de España (ADACE), Acadèmia de Belles arts de Sant Sebastià i Associació d’Artistes Visuals de les Illes Balears (AAVIB).

Manifesta:

Ateses les circumstàncies que van motivar la cancel·lació de la reunió convocada la setmana passada pel director-gerent de la FPEA, amb el mateix contingut que la present, les associacions sota signants consideren inadequada la convocatòria de la reunió del proper divendres dia 4 sense una trobada prèvia en la qual els responsables polítics actuals puguin exposar al Sector els fets i argumentar les raons que van motivar l’acomiadament del director-gerent de la Fundació.

Les explicacions dels representants polítics de la Fundació haurien de permetre a les associacions presents en la reunió (estrictament les que van treballar els documents de modernització de la FPEA i amb les quals es va generar un compromís públic) avaluar l’actuació política en relació a l’interès general i, particularment, als interessos de la Fundació i del Sector de la Creació.

En aquest sentit, és inajornable que els responsables polítics assumeixin les condicions necessàries i adequades que ha de respectar l’Administració, com a representants públics, per desenvolupar un treball col·laboratiu i participatiu amb el Sector d’acord amb les bones pràctiques.

Finalment, per motius pràctics, us convidem a convocar la reunió per informar detalladament al Sector, el mateix dia 4, a la mateixa hora i mateix lloc per aprofitar la disponibilitat que existeix per assistir aquest dia a una reunió. Agrairíem que convoquin, a la reunió, al secretari de la Fundació a l’efecte d’emetre acta oficial.

Atentament

Associació d’Artistes Visuals de les Illes Balears (AAVIB)

Associació de Crítics i Comissaris d’Art de les Illes Balears (ACCAIB)

Acadèmia de Belles arts de Sant Sebastià

Instituto de Arte Contemporáneo (IAC)

Asociación de Directores de Arte Contemporáneo de España (ADACE)

A continuació, us adjuntam, els comunicats que es van fer públics la setmana passada

Annex 1

COMUNICADO DE LAS PRINCIPALES ASOCIACIONES DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE ÁMBITO NACIONAL

Desde las asociaciones firmantes queremos denunciar la situación completamente irregular y anómala producida por el cese de D. Fernando Gómez de la Cuesta como Director del Casal Solleric de Palma.

Entendemos que un proyecto cultural seleccionado por un jurado de expertos independientes perfectamente cualificados para ello, no se puede truncar a los 50 días de haber sido aprobado por las cuestiones que se aducen, de carácter administrativo, burocrático y vinculadas a proyectos de escasa cuantía económica que sólo procuraban el servicio a la comunidad artística y a la ciudadanía tal y como reza el literal del proyecto presentado por el Sr. de la Cuesta.

Desde nuestro punto de vista este cese contraviene la aplicación rigurosa de las buenas prácticas contempladas en el Documento de las Buenas prácticas en Museos y Centros de Arte, referencia para todo el sector del arte contemporáneo. Es una injerencia manifiesta y no justificada en la decisión del jurado formado por expertos y en el libre desarrollo de un proyecto ganador de un concurso público y abierto.

Por todo ello, solicitamos la reincorporación del Sr. Gómez de la Cuesta en su cargo y que se garantice el libre desarrollo de su proyecto.

Instituto de Arte Contemporáneo, (IAC)

Consejo de Críticos de Artes Visuales (CCAV)

Mujeres en las Artes Visuales (MAV)

Unión de Asociaciones de Artistas Visuales (UAAV)

Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales (FEAGC)

Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo (CGAC)

Annex 2

Manifest:

Entenguin aquest escrit com la resposta dels sota signants a la decisió unilateral? que va prendre la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Palma, el passat dilluns, 24 d’octubre, de cessar Fernando Gómez de la Cuesta (FGdlC) com a director gerent de la Fundació Palma Espais d’Art (FPEA), càrrec al que havia accedit el passat 1 de setembre, després de guanyar el concurs públic mitjançant un jurat que, per primera vegada, estava integrat exclusivament per professionals independents. Voldríem remarcar que la decisió es va comunicar a FGdlC tot just unes hores abans de la primera convocatòria per formar el Consell Assessor de la FPEA, convocatòria que la regidoria va cancel·lar.

La successió dels fets ens sembla especialment lamentable pels següents motius:

- Perquè, després de mesos treballant amb l’Ajuntament de Palma per aconseguir una taula representativa del sector?, es va donar forma a un document marc per tenir una Fundació Palma Espais d’Art actualitzada, democràtica i transparent. Els darrers fets esdevinguts fan pensar que no és així.

- Perquè com demanaren els membres del jurat que va seleccionar FGdlC, calia configurar el més aviat possible una comissió assessora que treballàs al costat de la direcció gerència de la FPEA, a la vegada que l’Ajuntament havia de comprometre uns pressupostos suficients i conformes a les activitats i responsabilitats de la direcció i de l’entitat, com a servei públic dirigit a la ciutadania. No només no s’ha constituït aquesta comissió sinó que s’ha procedit a comunicar públicament la destitució del director abans de passar pel Patronat de la pròpia FPEA, sense consultar amb el sector i, sobretot, després d’un temps massa breu i sense explicar suficientment la decisió? com per jutjar la pertinència de la mesura.

- Perquè en una institució democràtica no s’entén que es pugui prendre una decisió de cessament tan dràstica de manera unilateral. Recordem que, en no haver canviat els estatuts de la FPEA en el sentit que es va comprometre la pròpia regidoria amb la taula del sector, l’equip de govern de Cort té majoria en el Patronat que cessa el director gerent.

- Perquè estam preocupats per la ineficàcia, i ineficiència, el descuit i l’escassa activitat que ha demostrat l’equip que configura la regidoria de Cultura, envers a la creació artística i el projecte artístic de la FPEA. Una manca de voluntat i capacitat política per portar a bon terme els acords signats amb el sector i aprovats pel Patronat de la Fundació.

- Perquè després de molts mesos d’incertesa i de buit en la direcció de la FPEA, el nomenament de FGdlC va obrir una esperança de recuperació tant d’activitats com de presència per als espais de la Fundació. En aquest sentit, ens preocupa que aquesta destitució dóna continuïtat al període d’ombra i de desprestigi per als centres d’art de Palma, situant la FPEA en una posició molt distant a la del centre de referència de l’Art Contemporani de la ciutat, orfe de direcció, amb el centre de recursos Ses Voltes tancat i 1 sobretot la situen al marge de les Bones Pràctiques amb les quals tots estam compromesos

Els sota signants volem expressar la nostra preocupació davant d’aquests fets, perquè mostren de nou unes formes poc transparents i amb absoluta manca de diàleg?. Per tot això, instem als responsables de la planificació de les polítiques culturals de Palma a:

- Superar els models de les polítiques culturals tradicionals, per abordar el canvi que la ciutadania està reclamant: la democratització de les institucions, les bones pràctiques i la transparència.

- Comptar amb la participació activa de la ciutadania en la planificació, execució i avaluació de les polítiques públiques, creant els instruments necessaris que garanteixin la seva implicació en el espais de presa de decisió

- Elegir les direccions de les institucions a través de concurrència pública i amb jurats independents. Dotar les direccions d’autonomia?, sotmeses a mecanismes de transparència i rendició de comptes.

L’Associació d’Artistes Visuals de les Illes Balears (AAVIB)

La UNIÓN (Unión de Asociaciones de Artistas Visuales de España)

La Mesa Estatal del Sector

L’ Instituto de Arte Contemporáneo (IAC)

Els membres del Jurat de Selecció del Concurs de direcció de la FPEA:

Berta Sureda, excomissionada de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona.

Cristina Ros, Periodista, crítica de arte y comisaria de exposiciones i membre de la Real Acadèmia de Sant Sebastià.

Carles Gispert, artista i agitador cultural.

Santiago Olmo, director del CGAC (Centro Galego de Arte Contemporanea) Santiago de Compostela i representant d’ADACE (Asociación de Directores de Arte Contemporáneo de España)