ENG

 

Buscar

 

contacto

Contactar con el IAC

Antoni Jové. Convocatoria para el concurso de dirección del Centre d’Art la Panera de Lleida

logotype

Informació General

 • Expedient: 11/2016-Contractació
 • Data de publicació de l’anunci: 08/04/2016 10:35 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador: Ajuntament de Lleida

 • Impulsor: Ajuntament de Lleida - Contractació

 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d’ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Segons consta en la clàusula 1.11 del PCAP
 • Termini de presentació d’ofertes: 12/05/2016 13:00
 • Obertura d’ofertes: A determinar
 • Lloc de publicació: BOP 08/04/2016ç

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Classificació: no s’exigeix Solvencia: segons consta en la clàusula 1.9 del PCAP
 • Termini d’execució: 4 anys a partir de la seva formalització, prevista per l’1 de setembre de 2016. Prorrogable 1 anualitat més
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 206.611,57 €
 • Import iva: 34.710,75 €
 • Garantia provisional: no s’exigeix

Pliego de cláusulas particulares: https://perfilcontractant.paeria.cat/document/downloadFile/1724

Pliego de prescripciones técnicas: https://perfilcontractant.paeria.cat/document/downloadFile/1724

+ info: Concejalía de Cultura (973 700 394) o La Panera (973 26 21 85)