ENG

 

Buscar

 

contacto

Contactar con el IAC

DKV / ES BALUARD 2017

 

DKV / ES BALUARD 2017
BECA DE PRODUCCIÓ A LA CREACIÓ VIDEOGRÀFICA 
Es Baluard i DKV Seguros convoquen per quart any consecutiu la Beca de producció a la creació videogràfica, que donarà lloc a una obra que s'exposarà a Es Baluard a partir de novembre de 2017. Dotada amb 5.000 euros (+IVA), podran presentar-s'hi projectes específics, originals i inèdits. No s'admetran aquells treballs que hagin estat editats o premiats anteriorment. El termini de presentació del projecte conclou dia 15 de maig de 2017. Aquest s'haurà d'enviar a Es Baluard mitjançant el correu electrònic artistica02@esbaluard.org.
 

DKV / ES BALUARD 2017
BECA DE PRODUCCIÓN A LA CREACIÓN VIDEOGRÁFICA 

 
Es Baluard y DKV Seguros convocan por cuarto año consecutivo la Beca de producción a la creación videográfica, que dará lugar a una obra que se expondrá en Es Baluard a partir de noviembre de 2017. Dotada con 5.000 euros (+IVA), podrán presentarse a ella proyectos específicos, originales e inéditos. No se admitirán aquellos trabajos que hayan sido editados o premiados anteriormente. El plazo de presentación del proyecto concluye el 15 de mayo de 2017. Éste deberá enviarse a Es Baluard al correo electrónico artistica02@esbaluard.org.
 

DKV / ES BALUARD 2017
PRODUCTION SCHOLARSHIP FOR VIDEOGRAPHIC CREATION

 
Es Baluard and DKV Seguros call for the fourth Production Scolarship for videographic creation, which will result in a work to be exhibited in Es Baluard from November 2017. Endowed with 5,000 euros (+IVA), it's open to specific, original and unpublished projects. Those works that have been previously published or awarded won't be accepted. The deadline for submission of the project is 15th May 2017. It must be sent to the email artistica02@esbaluard.org